Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Πλέουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα...Αυτό είναι ένα Ιαπωνικό σπίτι που πλέει κάπου στον Ειρηνικό.
Η επαπειλούμενη πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία, μία χώρα με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία αλλά και ευαισθησίες στην προστασία του περιβάλλοντος έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, ειδικά για τη γενιά των Ιαπώνων που ζούν για δεύτερη φορά την καταστροφή μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Και σε αυτή την περίπτωση για άλλη μία φορά πλέουμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα...